Vedtekter for Khon Norway vedtatt på årsmøtet 20 januar 2023

§1. Foreningens navn og medlemssammensetning.

Foreningen er gitt navnet Khon Norway, som oversatt betyr Det norske folk.

Foreningen består av nordmenn som er bosatt/ferierer i Thailand, hvor norske pensjonister, uføretrygdede, ektefeller/samboere og sympatisører kan tegne seg som medlemmer.

Les mer