Pleiehjem (Nursing Homes)

Seniorboliger for dem som er i behov for hjelp og pleie i forbindelse med opphold i Thailand!

Vi i Khon Norway har registrert at det er en økende etterspørsel etter slike steder siden flere  av de norske ferierende, og bosatte her i Pattaya også som begynner å oppnå en høy alder.

Dette er derfor en liste til hjelp for de som skulle være i gruppen vi her tenker på enten det er for restituering etter sykehusopphold eller for permanent bosetting.

Dere vil her finne mange prisvarianter hvor det ligger fra ca. 30.000THB pr. måned helt opp til 60.000THB. Avhengig av hvilke valg en gjør med hensyn til romstørrelse og servisegrad (pris må forespørres).

Noen leier også ut for pleie i hjemmet om det er ønskelig. Dag event. Nattpleie (Se nr. 6)