Khon Norway styremedlemmer 2023

MELDING FRA STYRET TIL MEDLEMMENE I KHON NORWAY

Styret i Khon Norway mottok sist torsdag mail fra styrets leder, Steinar Nodland, om at han trekker seg fra vervet som leder av Khon Norway. Styret beklager det, men respekterer hans beslutning.

 

Steinar Nodland har vært leder i Khon Norway en årrekke, og etter noen hvileår stilte han seg igjen til disposisjon for foreningen da det ble behov. Det nye styret ble valgt på Årsmøtet i januar, og etter noen justeringer - hvor blant annet Steinar Nodland kom inn, er Styret nå i gang med å legge forholdene til rette for et mer moderne og aktivt Khon Norway. Etter å ha sett dette arbeidet godt i gang er det at Steinar Nodland trekker seg tilbake.

 

Etter Steinar Nodlands fratreden vil lederrollen i Foreningen bli ivaretatt av et samlet styre fram til Årsmøtet i mars, og et samlet Styre vil også lede arbeidet med å finne en ny leder for Foreningen, som Styret håper kanskje kan finnes blant medlemmene.

Sven Aksel Espeland

Styremedlem

  • svenakselespeland@gmail.com
  • +66 '098 314 9472